„Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie” wydanie drugie

Autorzy przekazują czytelnikom, głównie lekarzom, pielęgniarkom i dietetykom, do których książka jest szczególnie adresowana, drugie poszerzone jej wydanie, z uaktualnionymi informacjami o prawidłowym żywieniu dzieci i młodzieży.

Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie- zagadnienia ujęto i usystematyzowano w 42 rozdziałach (320 str.) podzielonych na III działy: I. Ogólne zasady żywienia, II. Żywienie dzieci zdrowych oraz III. Leczenie żywieniowe dzieci chorych. Zawartość merytoryczna jest zgodna ze stanem współczesnej wiedzy, aktualnie obowiązującymi normami żywieniowymi, standardami i zaleceniami ESPGHAN, APA, IŻiŻ i/lub zespołów Krajowego Konsultanta w dziedzinie pediatrii. Książka o charakterze kompendium, dostarcza wiele niezbędnych informacji, oparta jest na wieloletnim doświadczeniu autorów w pracy z dziećmi oraz na aktualnych polskich i zagranicznych osiągnięciach naukowych. Publikacja została poszerzona o nowe rozdziały.

Książka napisana jest zrozumiałym językiem, a wiedza jest usystematyzowana w 117 tabelach i zobrazowana 7 rycinami.

zywienie_550_N

Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie” wydanie drugie

pod redakcją prof. dr hab. n. med. Mariana Krawczyńskiego

Aautorzy: M.K. Borszewska-Kornacka, W. Cichy, I. Ignyś, M. Krawczyński, J. Walkowiak i in.

Format: 165 x 230 mm

Objętość: 320 str.

Oprawa miękka (szyto/klejona)

Cena detaliczna: 63,50 zł

Wydawnictwo: „Help-Med” s.c.

Adres strony www.help-med.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *